Kami

Peranan SUSDEN Malaysia

 1. Bertindak sebagai pemikir dalam Pembangunan Lestari.
 2. Menjadi titik tumpuan penyertaan masyarakat dalam pergerakan Pembangunan Lestari.
 3. Mengusahakan kempen untuk menimbulkan kesedaran dan pendidikan masyarakat.
 4. Memantau aktiviti pembangunan dan menyediakan kritikan dan maklumbalas.

ENAM RUKUN Pembangunan Lestari

 1. Keadilan sosial
 2. Berdaya membaharui semula ekologi
 3. Berdaya maju ekonomi
 4. Politik penyertaan
 5. Budaya bersemangat
 6. Kesempurnaan kerohanian

PERAKUAN VISI

SUSDEN Malaysia mempercayai adalah tanggungjawab bersama untuk :

 • Melindungi dan memulihara Malaysia sebagai sebahagian daripada organisme sokongan kehidupan dan;
 • Memastikan kemandirian bersama secara lestari tanpa mengorbankan masa depan generasi akan datang.

Pembangunan Lestari memerlukan kesungguhan dan penyertaan setiap seorang. Ia harus bergerak dari gambaran global kepada tanggungjawab individu – ia harus menjadi untuk ukuran seorang – kecil, ringkas dan mudah difahami dan diamalkan.

Piagam SUSDEN Malaysia

PIAGAM TINDAKAN – SAIZ SEORANG

 • Berubah dari kehidupan mewah kepada gaya hidup sederhana.
 • Berubah dari pencemar kepada pemulihara.
 • Berubah dari tidak mesra alam kepada mesra alam.
 • Berubah dari menyokong ekonomi pedagang kepada ekonomi sosial.
 • Berubah dari sekadar menonton kepada penyerta aktif.